Thành tựu

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU
 

STT Danh hiệu/Bằng khen/Giấy khen Cơ quan cấp Thời gian
1. Giấy Chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2010. QĐ số 155/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 UBND TP.HCM 2011
2. Giấy khen Ủng hộ “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Trung tâm TDTT Q.4 2011
3. Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011. UBND TP.HCM 2011
4. Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Hội Cựu chiến binh Quận 1 năm 2011.  UBND Quận 1 2011
5. Kỷ niệm Chương Tập thể lao động tiên tiến năm 2012. Benthanh group 2012
6. Bằng khen có thành tích tham gia đóng góp các chương trình từ thiện cứu giúp bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật kém may mắn nhiều năm liên tục (2009-2012).  UBND TP.HCM 2013
7. Công nhận tập thể đạt tiêu chuẩn văn hóa 3 năm liên tục (2011-2013). UBND Quận 4 2013
8. Giấy khen đạt thành tích trong phong trào Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cấp quận. UBND Quận 4 2013
9. Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2013. UBND TP.HCM 2013
 
10. Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ bệnh nhân nghèo năm 2013. UBND Quận 4 2013
11. Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc vận động “vì người nghèo” năm 2013. UBND Quận 4 2013
12. Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ bệnh nhân nghèo năm 2012. UBND Quận 4 2013
13. Cờ thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm 2013. Benthanh group 2013
14. Quyết Định có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. Benthanh group 2014