Tầm nhìn

KHAHOMEX nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành một công ty mạnh trên 3 lĩnh vực:
 
  • Đầu tư, kinh doanh và dịch vụ BĐS.
  • Các hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch...
  • Các loại hình giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non.