Tin tức - sự kiện

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 05/6/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 11/NQ-HĐQT-KH/2021 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021...
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh