Tin Khahomex

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và ngày  chốt danh sách để thực hiện quyền

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

22/05/2017 12:00:00 AM
Ngày 22/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Xem chi tiết >>
CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

26/04/2017 10:35:51 AM
 Ngày 26/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017
Xem chi tiết >>
Khahomex kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Khahomex kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

24/02/2017 12:00:00 AM
Ngày 17/02/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) đã  tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17/02/1982 – 17/02/2017), với chủ đề “Âm vang hội tụ”. 
Xem chi tiết >>
CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

23/01/2017 03:58:32 PM
Ngày 23/1/2017, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành quyết định số 06/QĐ-HĐQT-KHM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngưng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 23/01/2017.
Xem chi tiết >>
CBTT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

CBTT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

03/01/2017 02:23:11 PM
Ngày 03/01/2016, Ban Lãnh đạo  KHAHOMEX đã công bố thông tin  về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016...
Xem chi tiết >>