Tin Khahomex

Những hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2016 của Khahomex

Những hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2016 của Khahomex

29/07/2016 12:00:00 AM
Ngày Thương binh liệt sĩ hàng năm là dịp để người dân Việt Nam thể hiện tình cảm cao đẹp và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, với những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
Xem chi tiết >>
CBTT: Trả cổ tức đợt cuối 2015

CBTT: Trả cổ tức đợt cuối 2015

24/05/2016 02:54:37 PM
Ngày 24/5/2016, Ban Lãnh đạo  KHAHOMEX đã công bố thông tin  về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2015 
Xem chi tiết >>
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội – Khahomex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội – Khahomex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

25/04/2016 12:00:00 AM
Ngày 23/4, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016, có 98 cổ đông tham gia, đại diện cho 72,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Xem chi tiết >>
TB Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông

TB Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông

05/04/2016 09:25:46 AM
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016...
Xem chi tiết >>
TB triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

TB triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

12/03/2016 09:16:35 AM
  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016...
Xem chi tiết >>