Tin Khahomex

Hội đồng quản trị KHA bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị KHA bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

04/10/2017 12:00:00 AM
Ông Trần Thái Phong- Giám đốc tài chính, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/10/2017 thay thế bà Nguyễn Ngọc Hạnh
Xem chi tiết >>
Thông báo miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên

Thông báo miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên

27/09/2017 04:48:55 PM
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV số 284/TCT-TCKH ngày 25/8/2017 đã bán 4.007.387 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA); số lượng, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu KHA nắm giữ sau giao dịch là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0%. -     Căn cứ điểm f khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty Khahomex được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2016 Thành viên Hội đồng quản trị là...
Xem chi tiết >>
TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

28/07/2017 12:00:00 AM
Nhằm xúc tiến giải quyết giao sổ Bảo hiểm xã hội (sổ đã chốt sổ) và đã nộp tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận 4 cho người lao động....
Xem chi tiết >>
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

19/07/2017 04:26:00 AM
Ngày 19/7/2017 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
Xem chi tiết >>
Khahomex tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Khahomex tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

04/07/2017 04:06:48 PM
Ngày 29/6/2017 tại 360A Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có bầu cử Hội đồng quản trị mới và chuyển niêm yết từ sàn HOSE sang sàn UPcom.
Xem chi tiết >>