Tin Khahomex

TP. Hồ Chí Minh tuyên dương công ty KHAHOMEX thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo cho người nghèo

TP. Hồ Chí Minh tuyên dương công ty KHAHOMEX thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo cho người nghèo

10/01/2018 10:50:29 AM
Sáng ngày 07/01/2018, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác vận động chăm lo cho người nghèo...
Xem chi tiết >>
Công ty Khahomex nhận được văn bản chấp thuận giao dịch lại CP để làm CP Quỹ của UBCKNN

Công ty Khahomex nhận được văn bản chấp thuận giao dịch lại CP để làm CP Quỹ của UBCKNN

05/01/2018 12:00:00 AM
Ngày 04/01/2018, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã nhận được văn bản số 02/UBCK-QLCB ngày 02/01/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước (đính kèm) về việc đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ và tài liệu bổ sung số 301/KHM ngày 07/12/2017 của Công ty 
Xem chi tiết >>
Trường Mầm non Khánh Hội đến thăm trường CĐ kỹ thuật Hải Quân nhân dịp 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Trường Mầm non Khánh Hội đến thăm trường CĐ kỹ thuật Hải Quân nhân dịp 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

27/12/2017 12:00:00 AM
Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích.....
Xem chi tiết >>
Khahomex trao tặng nhà tình thương cho 3 hộ nghèo tại xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ

Khahomex trao tặng nhà tình thương cho 3 hộ nghèo tại xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ

13/12/2017 12:00:00 AM
Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHAHOMEX) phối hợp cùng UBND xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đã đến thăm, chia sẻ những khó khăn và tổ chức trao tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Tham dự buổi lễ có đại diện phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội...
Xem chi tiết >>
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

01/12/2017 12:00:00 AM
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Số 85/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017 về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom và Nghị quyết số 86/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Đính kèm là Biên bản Kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để...
Xem chi tiết >>