Tin Khahomex

Bùng nổ cảm xúc với Tiệc Tất niên Khahomex "GẮN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN"

Bùng nổ cảm xúc với Tiệc Tất niên Khahomex "GẮN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN"

13/02/2018 12:00:00 AM
Ngày 09/02/2018 Khahomex đã tổ chức Buổi Tiệc Tất Niên tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới RiverSide Palace với chủ đề “Gắn kết cùng phát triển”. Là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Công ty,...
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin về việc đã nhận được văn bản chấp thuận phương án thay đổi giá mua CP quỹ của UBCKNN

Công bố thông tin về việc đã nhận được văn bản chấp thuận phương án thay đổi giá mua CP quỹ của UBCKNN

22/01/2018 10:47:44 AM
Ngày 22/01/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã nhận được văn bản về việc chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 523/UBCK-QLCB ngày 19/1/2018 về thay đổi phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ (tiếp theo công văn số 02/UBCK-QLCB ngày 02/01/2018).
Xem chi tiết >>
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giá mua cổ phiếu quỹ

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giá mua cổ phiếu quỹ

12/01/2018 02:32:15 PM
Ngày 12/01/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.KHM về việc thay đổi giá mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Lý do: Để đảm bảo cho Tổng Giám đốc chủ động trong phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo tình hình thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ
Xem chi tiết >>
Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty CP Chế biến Thực Phẩm Hóc Môn

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty CP Chế biến Thực Phẩm Hóc Môn

12/01/2018 10:03:35 AM
 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 04/12/2017, ngày 12/1/2018 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký ban hành Nghị quyết về việc Chấp thuận phương an tăng vốn đầu tư của Công ty Khahomex tại Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn
Xem chi tiết >>