Tin Khahomex

Thông báo chuyển sàn niêm yết

Thông báo chuyển sàn niêm yết

10/04/2018 03:54:32 PM
Ngày 09/4/2018 TTLKCK HCM (VSD) đã có Công văn số 2416/CNVSD-ĐK về việc chuyển sàn giao dịch CK KHA như sau:
Xem chi tiết >>
Thông báo hủy niêm yết CP KHA

Thông báo hủy niêm yết CP KHA

06/04/2018 10:05:14 AM
Ngày 02/4/2018 SGDCK HCM đã có thông báo số 483/TB-SGDHCM về việc Hủy niêm yết CP KHA như sau:
Xem chi tiết >>
CBTT : Sở KH- ĐT chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Khahomex

CBTT : Sở KH- ĐT chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Khahomex

04/04/2018 10:33:46 AM
Ngày 02/4/2018 Sở KH- ĐT đã có Công văn số 1813/ĐKKD-THKT về việc gia hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018.....
Xem chi tiết >>
Thông báo V/v tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo V/v tổ chức ĐHCĐ 2018

22/03/2018 12:00:00 AM
Ngày 22/3/2018 HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã có nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông 2018 như sau:.....
Xem chi tiết >>
KHA công bố thay đổi số lượng CP đang lưu hành

KHA công bố thay đổi số lượng CP đang lưu hành

13/02/2018 04:43:36 PM
KHA công bố thông tin thay đổi số lượng CP đang lưu hành sau khi kết thúc đợt mua CP Quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE
Xem chi tiết >>