Tin Khahomex

Hatha Fitness & Yoga mở lớp Yoga miễn phí chủ nhật hàng tuần

Hatha Fitness & Yoga mở lớp Yoga miễn phí chủ nhật hàng tuần

30/07/2014 10:04:13 AM
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, Hatha Fitness & Yoga mở lớp hướng dẫn tập luyện Yoga miễn phí cho tất cả mọi người vào chủ nhật hàng tuần..
Xem chi tiết >>
TB liên quan đến việc trả cổ tức đợt cuối năm 2013

TB liên quan đến việc trả cổ tức đợt cuối năm 2013

30/07/2014 10:03:44 AM
KHAHOMEX xin thông báo đến các cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2013 vào ngày 22/04/2014.
Xem chi tiết >>