Tin Khahomex

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

28/07/2017 12:00:00 AM
Nhằm xúc tiến giải quyết giao sổ Bảo hiểm xã hội (sổ đã chốt sổ) và đã nộp tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận 4 cho người lao động....
Xem chi tiết >>
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

19/07/2017 04:26:00 AM
Ngày 19/7/2017 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
Xem chi tiết >>
Khahomex tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Khahomex tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

04/07/2017 04:06:48 PM
Ngày 29/6/2017 tại 360A Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có bầu cử Hội đồng quản trị mới và chuyển niêm yết từ sàn HOSE sang sàn UPcom.
Xem chi tiết >>
HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

25/05/2017 01:49:17 PM
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thời gian (dự kiến) : Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2017 (thứ năm). Địa điểm  (dự kiến) : Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.                                   Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí...
Xem chi tiết >>
CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và ngày  chốt danh sách để thực hiện quyền

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

22/05/2017 12:00:00 AM
Ngày 22/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Xem chi tiết >>