Tin Khahomex

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2018

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2018

16/05/2018 04:53:54 PM
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2018 (thứ sáu). Địa điểm (dự kiến) : Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông. Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết >>
CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

16/05/2018 04:48:34 PM
Ngày 16/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018....
Xem chi tiết >>
Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu KHA

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu KHA

10/05/2018 09:00:00 AM
Ngày 04/5/2018 Sở giao dịch CK Hà Nội đã có Quyết định 234/QĐ-SGDHN và Thông báo 448/TB-SGDHN về niêm yết CP KHA như sau:
Xem chi tiết >>
Tuyển Nhân viên Kỹ thuật điện, nước, điện lạnh và nhân viên lái xe

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật điện, nước, điện lạnh và nhân viên lái xe

13/04/2018 12:00:00 AM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cần tuyển dụng vị trí:    A/ Tuyển Trung cấp kỹ thuật điện, nước, điện lạnh    B/ Tuyển nhân viên lái xe
Xem chi tiết >>
Thông báo chuyển sàn niêm yết

Thông báo chuyển sàn niêm yết

10/04/2018 03:54:32 PM
Ngày 09/4/2018 TTLKCK HCM (VSD) đã có Công văn số 2416/CNVSD-ĐK về việc chuyển sàn giao dịch CK KHA như sau:
Xem chi tiết >>