Tin Khahomex

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

28/04/2021 02:13:08 PM
Ngày 28/4/202021 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.....
Xem chi tiết >>
CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

31/03/2021 03:59:32 PM
Ngày 31/3/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021....
Xem chi tiết >>
Tuyển Chuyên viên Pháp chế

Tuyển Chuyên viên Pháp chế

08/12/2020 02:38:03 PM
Tuyển Chuyên viên pháp chế : Độ tuổi từ 25 – 35, tốt nghiệp chuyên ngành luật, kinh tế, quản lý đất đai.  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên các ứng viên biết về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.  Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt; có khả năng thiết lập các mối quan hệ; có kỹ năng đọc và phân tích hồ sơ....
Xem chi tiết >>
CBTT về việc thành lập công ty con

CBTT về việc thành lập công ty con

31/10/2020 04:24:03 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn...
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

31/10/2020 03:10:55 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 67/NQ.ĐHĐCĐ.KHM.....
Xem chi tiết >>