Tin Khahomex

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018

03/07/2018 03:17:15 PM
Ngày 03/7/2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018
Xem chi tiết >>
Khahomex  tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

02/07/2018 10:02:38 AM
Ngày 29/6/2018, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018, có 28 cổ đông tham gia, đại diện cho 92,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết....
Xem chi tiết >>
Đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2018

Đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2018

19/06/2018 03:31:53 PM
Ngày 19/6/2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu để thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông 2018 trên cổng thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html
Xem chi tiết >>
HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2018

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2018

16/05/2018 04:53:54 PM
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2018 (thứ sáu). Địa điểm (dự kiến) : Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông. Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết >>
CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

16/05/2018 04:48:34 PM
Ngày 16/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018....
Xem chi tiết >>