Tin Khahomex

Thông báo về thay đổi phương án giá mua CP quỹ

22/01/2018 10:53:49 AM
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ LÀM CỔ PHIẾU QUỸ KHA
I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ
1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ):CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI
2. Tên giao dịch: KHAHOMEX
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại:          028 3945 1027                                      
5. Mã chứng khoán (nếu có): KHA
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 04 tháng 10  năm 2017.
II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ thay đổi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 523/UBCK-QLCB ngày 19/1/2018 về việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ KHA
1. Nội dung thay đổi: thay đổi  Giá dự kiến mua từ  “không cao hơn 30.000 đồng/CP” tại Nghị quyết số 91/NQ.HĐQT.KHM ngày 04/12/2017 thành “giá dự kiến mua:  Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá mua theo giá thị trường đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ” tại Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.KHM về việc thay đổi giá mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ ngày 12/01/2017
2. Thời điểm áp dụng phương án thay đổi: 23/01/2018
3. Những nội dung khác trong phương án giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ không thay đổi và thực hiện theo Bản công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ số 03/KHM ngày 04/01/2018 đã được công bố thông tin.
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.
Tải bản thông báo tại ĐÂY