Tin Khahomex

TB về việc lấy ý kiến cổ đông băng văn bản về bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

22/09/2020 12:01:52 PM
Ngày 22/9/2020, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội  đã ban hành Nghị quyết 60/NQ.HĐQT.KHM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Ngô Thị Liên Kiều.

Nghị Quyết HĐQT và LL