Tin Khahomex

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty CP Chế biến Thực Phẩm Hóc Môn

12/01/2018 10:03:35 AM
Công ty CP thực phẩm Hóc Môn được thành lập với sự góp vốn của 3 đơn vị, vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Thương mại Hóc Môn – 30%, Khahomex – 20% Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp - Thương mại Củ Chi – 20% và 30% của một số cổ đông cá nhân để triển khai xây dựng Dự án nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp.
Hiện tại Dự án đang cần chi phí để mua sắm, lắp đặt dây chuyển giết mổ công nghiệp và duy trì tốc độ thi công các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án như: đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, giao thông, khu xử lý nước, mua sắm dây chuyền giết mổ công nghiệp, hệ thống PCCC… để kịp tiến độ nhằm đưa Nhà máy giết mổ công nghiệp đi vào hoạt động vào đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Phần tăng thêm được phân bổ đều cho các cổ đông theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sơ hữu 04 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần), theo đó, tỷ lệ 20% của Khahomex (24 tỷ đồng) sẽ góp thêm 06 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lê lệ sở hữu 20% tại Công ty này

 Căn cứ thống nhất tại cuộc họp ngày 04/12/2018; ngày 12/1/2108 Chủ tịch HĐQT Khahomex đã ký ban hành Nghị quyết  Chấp thuận phương án tăng vốn đầu tư tại Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ tại đây

Cụ thể, Công ty sẽ góp thêm 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) vào Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn theo phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng của Công ty này.  Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội tại Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn.