Tin Khahomex

Khahomex nhận chứng chỉ “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2016”

23/11/2016 12:00:00 AM
Khahomex nhận chứng chỉ Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trong khuôn khổ chương trình “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2016” do Vietstock phối hợp với Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) tổ chức.
 
Chương trình bình chọn được tổ chức liên tục từ năm 2011 đến nay nhằm vinh danh các Doanh nghiệp có hoạt động IR minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả trêm thị trường chứng khoán Việt Nam. Chứng nhận này góp phần giúp Khahomex đẩy mạnh hơn nữa các dự án đầu tư nhằm hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập công ty (17/02/1982 – 17/02/2017) thông qua sự tin dùng của các nhà đầu tư trên thị trường.

Để được lựa chọn vào danh sách tham gia bình chọn, Khahomex cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe. Điểm mới năm nay là Ban tổ chức đã thay đổi về cách thức và tiêu chí đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn mực trong việc bình chọn các doanh nghiệp.
Bên cạnh việc sàng lọc dựa trên tiêu chí tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và bình chọn từ các nhà đầu tư như hàng năm, trong năm 2016, các doanh nghiệp có thêm sự đánh giá từ các định chế tài chính là các công ty chứng khoán uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với các tiêu chí sàng lọc và bình chọn khắt khe hơn, năm 2016, toàn thị trường chứng khoán chỉ có 118 trên tổng số 639 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Kết hợp với các tiêu chí về thanh khoản, danh sách bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm nay bao gồm 38 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ 5,5% đang niêm yết trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
Là một doanh nghiệp niêm yết với hơn 12 triệu cổ phiếu (mã KHA), Khahomex luôn xác định bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư là một trong những vấn đề cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của Khahomex hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với các cổ đông