Tin Khahomex

Hội đồng quản trị KHA bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

04/10/2017 12:00:00 AM
Kể từ ngày 1/10/2017 Bà Nguyễn Ngọc Hạnh không còn là Tổng giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội do đảm nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng Công ty Bến Thành.
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội bổ nhiệm ông Trần Thái Phong- Giám đốc tài chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/10 thay thế bà Nguyễn Ngọc Hạnh.
Ngày 4/10/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cũng đã cấp giấy ĐKKD mới cho Công ty do sự thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh sang ông Trần Thái Phong.
Thông tin thay đổi Tổng giám đốc đã được Công bố thông tin trên cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM và UBCKNN.
Chi tiết xem tại đây