Công bố KQKD 11 tháng 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2015

05/01/2016 08:08:35 AM
Ngày 04/01/2015, KHAHOMEX đã ban hành công văn số 04/CV.KHM gửi đến UBCKNN, Sở GDCK TPHCM, và Quý cổ đông về việc công bố thực hiện kết quả kinh doanh 11 tháng 2015. Bên cạnh đó,  thực hiện Công bố thông tin trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:
- Tỉ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000đ/cổ phiếu)
     - Thời gian thực hiện:
        + Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/01/2016
        + Ngày trả cổ tức: 28/01/2016
     - Địa điểm thực hiện:
        + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
        + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ ngày 28/01/2016 vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy
.

     Công văn số 04/CV.KHM công bố thực hiện kết quả kinh doanh 11 tháng 2015
     CBTT 
trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt