Tin Khahomex

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

10/07/2020 02:27:25 PM
Ngày 10/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 216/CBTT.KHM gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Công văn số 216/CBTT.KHM