Tin Khahomex

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

11/07/2019 12:00:00 AM
Ngày 10/7/2019, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Quyết định số 208/QĐ.KHM về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Quyết đinh số 208/QĐ.KHM