Tin Khahomex

CBTT: Nghị quyết HĐQT và TB Chốt danh sách trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

07/09/2020 03:54:08 PM

Ngày 07/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách trả cổ tức như sau:


Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông :
- Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 4.700đ) 
- Tạm ứng cổ túc đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 2.000đ)
- Ngày chốt danh sách: 16/9/2020 (thứ tư)
- Ngày 
chi trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 28/9/2020 (thứ hai)
- Địa điểm thực hiện:
      + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
      + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Lầu 7 Khahomex Building số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM  (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/9/2020 và xuất trình CMND.

- Nghị Quyết HĐQT.
- Thông báo chốt danh sách.