Tin Khahomex

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

16/05/2018 04:48:34 PM
Ngày 16/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 00 ngày 29/6/2018 (thứ sáu)
Địa điểm dự kiến: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông , số 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.