Tin Khahomex

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền

22/05/2017 12:00:00 AM
Ngày 22/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 00 ngày 29/6/2017 (thứ năm)
Địa điểm dự kiến: Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.