Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Khahomex

Năm sinh : 18/8/1970
Nơi sinh : Tp.Đà lạt, Lâm Đồng (Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng)
Quốc tịch : Việt Nam
  :  
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .
 

Xem chi tiết >>
Ông Đinh Quang Hoàn

Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 22/8/1976
Nơi sinh : Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Bà Thân Thị Thu Thảo

Bà Thân Thị Thu Thảo - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 01/01/1965
Nơi sinh : Quảng Nam, Đà Nẵng
Quốc tịch : Việt Nam
     
Bà tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>