Ban kiểm soát

Ông Vũ Hoàng Tuấn

Ông Vũ Hoàng Tuấn - Thành viên BKS

Năm sinh : 21/03/1960
Nguyên quán : Ninh Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 163 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 3/2013. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên BKS

Năm sinh : 23/05/1965
Nguyên quán : Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 201/127 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Ông tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 4/2014 với cương vị là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Bà Nguyễn Thị Thủy

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên BKS

Năm sinh : 14/08/1961
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 113 Khánh Hội, P.3, Q.4, TP.HCM
Có nhiều năm gắn bó với KHAHOMEX, từ năm 2001 đến nay, Bà giữ cương vị là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>