Ban kiểm soát

Bà Ngô Thị Liên Kiều

Bà Ngô Thị Liên Kiều - Trưởng BKS

Năm sinh : 20/07/1972
Nơi sinh : Hà Tĩnh
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 27/7B Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tham gia vào Ban kiểm soát Công ty từ tháng 6/2017. Hiện nay, Bà giữ cương vị là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Lê Phạm Ngọc Phương

Ông Lê Phạm Ngọc Phương - Thành viên BKS

Năm sinh : 12/07/1977
Nơi sinh : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
     
Ông tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Trương Ngọc Hoài Phương

Ông Trương Ngọc Hoài Phương - Thành viên BKS

Năm sinh : 10/10/1990
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 12/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>