Tin tức - sự kiện

CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Ngày 23/1/2017, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành quyết định số 06/QĐ-HĐQT-KHM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngưng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 23/01/2017.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh