Tin tức - sự kiện

Kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ

Kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ

Ngày 23/01/2015, Ông Lê Văn Truông - cổ đông nội bộ Công ty CP XNK Khánh Hội, đã bán 300.000 cổ phiếu
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh