Tin tức - sự kiện

Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải

Ngày 31/3/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội đã ban hành nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh