Tin tức - sự kiện

Chương trình Tổng Kết 2015 hệ thống Khahomex

Chương trình Tổng Kết 2015 hệ thống Khahomex

Ngày 26/01/2016 tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Khahomex đã tổ chức thành công chương trình Tổng kết năm 2015 với chủ đề “Vươn Tầm Cao Mới”.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh