Tin tức - sự kiện

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

Nhằm xúc tiến giải quyết giao sổ Bảo hiểm xã hội (sổ đã chốt sổ) và đã nộp tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận 4 cho người lao động....
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh