Tin tức - sự kiện

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017. Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty....
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh